İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile iş ilişkisinin taraflarının Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilerini ve ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş davaları uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir.

 • Kıdem Tazminatı Ve İhbar Tazminatı Alacağı Davaları
 • Maaş, Fazla Mesai, Yıllık İzin Ücreti, Genel Tatil, UGBT, AGİ Ücret Alacağı Davaları
 • Mobbing Davaları, Mobbing Sebebiyle Haklı Sebeple Fesih Ve Manevi Tazminat Davaları
 • İşe İade Davaları
 • İş Kazası Kaynaklı Davalar
 • SGK Eksik Prim Davaları
 • Hizmet Tespit Davaları
 • Meslek Hastalığı Davaları
 • Sendika Hukuku
 • Toplu İş Sözleşmeleri
 • SGK İdari Para Cezasına İtiraz Davaları
 • Sendikal Tazminat Davası
 • Eşit Davranma İlkesini Aykırı Davranma Sebebiyle Tazminat Davası