Hukuk Büromuz; demirli ve demir olmayan metaller, kıymetli madenler, kömür, kireç taşı, çakıl ve diğer minerallerin araştırılması, çıkarılması, işlenmesi, taşınması ve satışını içeren projelerin finansmanı ve geliştirilmesi ile ilgili kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Hizmetlerimiz diğerlerinin yanı sıra aşağıdakileri kapsamaktadır:

  • Maden mevzuatı ve düzenlemeleri ile ilgili danışmanlık
  • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ile ilişkilerin düzenlenmesi
  • Maden ruhsatları ve imtiyazlarının alınmasında ve korunmasında destek sağlanması
  • Proje finansmanı
  • Maden faaliyetleri ve maden projeleri için ortak girişim sözleşmeleri, hissedar sözleşmeleri, satış sözleşmeleri ve diğer sözleşmelerin hazırlanması ve müzakereleri
  • Vergi planlaması

.