Şirketler hukuku, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

Türkiye’de 1926 yılında Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Ticaret hukukunun alt dalı hâline gelen şirketler hukuku, son hâlini 2011 yılında ise 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sonucu almıştır. Şirketler hukukuna ilişkin hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124 – 644. Maddeleri arasında yer almaktadır. Adi şirketlere ilişkin hükümler ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 620 – 644. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

 • Sözleşmeler Hukuku
 • İşçilik Hak Ve Alacağı Davaları
 • Kurumsal Yönetim İşlemleri
 • Aile Anayasası İşlemleri
 • Banka Ve Finans Hukuku
 • Ticari Alacak Davaları
 • Şirketler Hukuku Davaları
 • Taşıma Hukuku Davaları
 • Hak Ve Alacak Takip İşlemleri
 • SPK Mevzuatı Gereğince Halka Arz İşlemleri
 • Ticaret Sicil İşlemleri

Üst Derece Mahkemelerinde Etkin Savunma İçin

Ceza hukukunda sadece birinci derece mahkemeleri yoktur. Akabinde istinaf adı verilen ve yeni bir sistem olarak kabul edilmesi mümkün olan ikinci derece mahkemeleri ve Yargıtay adı verilen temyiz mahkemesi yer almaktadır. İşte bizler hukuk bürosu olarak tüm bu süreçlerde sizlerin yanında olacağız. Gerekli süreler içerisinde her türlü itirazda gerektiği gibi bulunacak ve hakkınızı son raddeye kadar savunmaya devam edeceğiz.

Her Türlü Süreçte Arkanızdayız

Temyiz mahkemesinde de müvekkillerimiz arzu ettikleri sonuçları alamaz iseler olağan dışı kanun yolları konusunda da hukuk bürosu olarak asla sizlere desteğimizi eksik etmiyoruz. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ve akabinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da kısaca AİHM’e başvuru alanında her daim sizlere destek olacağımızı bilmenizi isteriz. Nihayetinde sizlerden emanet almış olduğumuz davalarda da vicdan ve hakkaniyetten asla taviz vermiyor, sadece sizler için değil kamu vicdanı adına da bu kutsal hizmeti sağlıyoruz.