Her ülkenin kendine ait egemenlik hakları bulunmakta olup bu sonuca bağlı olarak da her ülkenin kendisine has hukuk sistemi bulunmaktadır. Bu sebeple yabancı ülke mahkemelerinde verilen kararlar Türkiye’de kendiliğinden geçerlilik arz etmemektedir. Söz konusu bu kararların Türkiye’de geçerli hale gelmesi için tanıma veya tenfiz davasının açılması gerekmektedir. Sıklıkla Almanya, Hollanda, Fransa gibi Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki vatandaşların söz konusu ülkede örnek olarak boşanmasına rağmen Türkiye’de evli görünmeye devam etmesinin ortadan kalması için tanıma veya tenfiz davası gerekmektedir. Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin düzenlemeler 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu’nun 50-59. Hükümleri arasında yer almaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu madde 50 uyarınca; “Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.” Şeklinde ifade edilmekle birlikte yine aynı kanunun 58. Maddesi uyarınca; “Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır.” Şeklinde ifade ederek konuya dikkat çekmektedir.