Taşınmaz mallar için, tapu kaydı oluşturma, çeşitli nedenlere bağlı olarak tapu iptalleri, tescil işlemleri, yıkım davaları, haksız işgal tazminat tavaları, taşınmaz davalarının ana konularıdır. Bir mülkün kime ait olduğunu gösteren resmi belgeler tapu senetleridir. Taşınmaz mallar için Asliye Hukuk Mahkemesine davalar açılmaktadır. Burada tapu tescil işlemlerinde yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi istenmektedir. Taşınmaz mallar için açılacak olan davalar, taşınmazın bulunduğu Mahkemelere açılabilmektedir.

Tapu İptal Davası İçin Gerekli Şartlar

Taşınmaz davalarında öncelikle taşınmaza ait tapu bilgileri ile kişilerin nüfus kayıtları istenir. Gerekli deliller incelenir ve şahitler dinlenerek karar verilmeye çalışılmaktadır. Tapu iptal davaları için aranan şartlar arasında, bir taşınmazın haksız olarak tescil edilmiş olması, bir tescil kaydında usulsüz silme ya da değiştirme yapılmış ise, hak kaybına uğradığını belirten kişi düzeltme için dava açabilir. Taraflar davaları sadece taşınmazın kayıtlı bulundu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine dava açabileceklerdir.

 

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Kişilere maliki oldukları menkuller üzerinde, hukuk kurallarının belirlediği sınırlar içerisinde istediği şekilde kullanma hakkı vermektedir. Kişiler taşınmaz mallarını hukuk kuralları içesinde kullanabilir ve başkalarına devredebilir. Bir kişiye ait mülkü başka bir şahıs haksız yere kullanıyor ise bu kişiye karşı istihkak davası açılabilir ve bu kişinin kullanımı önlenebilir. Taşınmaz mülkiyet davası konusuna tapu sicil kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler girmektedir. Taşınmazlar tescil edilerek mülkiyet hakkına kavuşmuş olur. Taşınmaz davalarda dava adına haksız tescil yapılmış kişiye karşı açılır.

Hizmetlerimiz

Hukuk büromuz çeşitle ceza ve hukuk davalarına bakmaktadır. Çalışma alanlarımız ceza hukuku, idare hukuku, bilişim hukuku, miras hukuku, icra- iflas hukuku, aile hukuku, şirketler hukuku, ticaret hukuku gibi tüm alanlardan oluşmaktadır. Hukuk Büromuz olarak, özellikle taşınmaz mülkiyetler ile ilgili davalarınızı yakından takip ediyoruz ve mülkiyetiniz ile ilgili oluşan anlaşmazlıkları, haksız tescil işlemleri ile ilgili davalar açılmasını sağlayarak, yanlışlıkların kısa sürede düzeltilmesini sağlamaktayız. Tarla, arsa, daire gibi tüm taşınmazlarınız için kayıt düzeltme, tapu iptali, haksız işgal durumları için dinamik ekibimiz ile takip etmekte, kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak dokümanları hazırlayarak en kısa zamanda sonuçlanmasını sağlamaktayız.