Tüketici hukuku hayatın her alanında çok önemli yer tutmaktadır. Özellikle bu hukuk kapsamındaki haklarını bilmeyen tüketiciler, yaşadıkları birçok sorunda haklarını alamamakta ve haklı iken haksız duruma düşmekteler.

Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketiciyi koruma kanunu, tüketicinin güvenliğini, sağlığını ve ekonomik çıkarlarını korumak, bu konuda tüketiciyi bilinçlendirmek ve aydınlatmak maksadı ile çıkarılmıştır. Kanunda;

 1. Tüketicilerin yapmış olduğu sözleşmeler ile ilgili haksız şartlar,
 2. Satıştan kaçınma
 3. Sipariş edilmeyen mal ve hizmetler
 4. Ayıplı maldaki sorumluluk
 5. İspat yükü
 6. Tüketicinin seçim hakkı
 7. Zaman aşımı
 8. Ayıplı hizmetler ve sorumluluklar
 9. Tüketici sözleşmeleri
 10. Cayma hakkı
 11. Temerrüt
 12. Tüketici kredileri
 13. Konut finansmanı
 14. Paket tur ve abonelik sözleşmeleri
 15. Tüketicinin bilgilendirilmesi ve menfaatlerinin korunması
 16. Ticari reklam ve haksız uygulamalar
 17. Tüketici kuruluşları
 18. Tüketici hakem heyeti gibi birçok konuyu kapsamaktadır. Hukuk büromuz tüm bu konularda müşterilerimizin haklarını, en iyi şekil ve doğru yöntemlerle savunmaktadır.