Miras, genellikle problem olan hukuk konularının başında gelmektedir. Ölen veya kayıp olan bir kişinin geride kalan mal varlığının paylaşımını düzenleyen hukuka ise miras hukuku denmektedir. Miras hukuku ülkemizde medeni kanunun içerisinde yer almaktadır. Özellikle büyük bir mal varlığının kalması durumunda, paylaşımlar genellikle daha problemli gerçekleşmekte ve mahkemelere intikal etmektedir.

Miras Hukukunu İlgilendiren Davalar Nelerdir?

Miras hukuku içinde değişik dava çeşitleri mevcuttur ve bu davaların tümünde deneyimli ve profesyonel hizmet vermekteyiz. Miras hukukunun kapsamında bulunan dava çeşitleri şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Veraset ilamı
 2. Terekenin tespit davası
 3. Ortaklığın giderilmesi davası
 4. Tasarrufun iptali davası
 5. Tenkis davası
 6. Denkleştirme davası
 7. Mirastan mal kaçırılması ile ilgili davalar
 8. Miras nedeni ile istihkak davası
 9. Muris muvazaası davaları
 10. Çekişmesiz yargı işlemleri sonucu oluşan miras davaları

 

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Miras hukuku, mirasçı olunabilmesi için bazı şartların olmasını zorunlu kılmaktadır. Hukuk büromuz mirasçı tayini ve mirasçının haklarının korunması konusunda, hukuk kurallarını en ince ayrıntısına kadar kullanarak, müşterilerimizin haklarını korumaktadır. Miras hukukunda mirasçılar şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Birinci derece mirasçılar: bunlar miras bırakan kişinin alt soyudur, alt soy ise çocuklardan, torunlardan ve bu kişiler de hayatta değil ise onların soyundan oluşmaktadır.
 2. İkinci derece mirasçılar: ikinci derece mirasçılar ise miras bırakanın anne ve babasıdır, eğer bunlar da mirasçıdan önce ölmüşse bu sefer de kardeşleri devreye girmektedir.
 3. Üçüncü derece mirasçılar: miras bırakan kişinin büyük anne ve büyük babası ise üçüncü dereceden mirasçılar olarak kabul edilmektedir.

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname miras hukukunda önemli bir yer teşkil etmektedir. 15 yaşını dolduran ve akli ehliyeti olan herkes miras paylaşımını tarif eden vasiyetname yazabilmektedir. Miras bırakacak kişi vasiyetini resmi olarak veya el yazısı ile de hazırlayabilmektedir. Vasiyetin geçerli olması için bazı kanuni gerekçeler olması gerekmektedir.

Vasiyetnamelerin geçerli olabilmesi için her konuda hukuki destek vermekteyiz. Ayrıca vasiyetlerden dolayı oluşan haksız paylaşımlardan mağdur olan müşterilerimizin kanuni haklarını sonuna kadar korumaktayız. Bunların yanı sıra vasiyetin reddedilmesi, geri alınması, mirastan feragat ve miras sözleşmesi gibi vasiyetle ilgili tüm konularda da en üst seviyede hukuki destek sağlamaktayız.

Diğer Hususlar

Miras hukukunda bulunan fakat bilinmediğinden birçok hak kaybının oluştuğu konularda gerekli olan hizmetleri profesyonel olarak vermekteyiz. Mirasın bölüşülme oranları, mirastan yoksunluk, mirasçılıktan çıkma, vasiyetnamenin açılması, miras ortaklığı, boşanma durumunda miras hakkı, veraset ilamı çıkarılması ve tenkis davaları gibi tüm konularda müşterilerimize en doğru ve dürüst hizmetler sunmaktayız.